بروزرسانی تحلیل تکنیکال دلار تهران به تاریخ 15 مرداد ماه 1400

2

بروزرسانی تحلیل تکنیکال دلار تهران

همانطور که در تحلیل هفته گذشته عنوان شدقیمت دلار خودش را اصلاح کرد و به عدد حمایتی 25300 رساند و از این قیمت در این لحظه تا عدد 25430 رسانده است.
با توجه به بررسی تایم های پایین دست که همه نشانه های از حمایت قیمت دارند انتظار برگشت قیمت به بالا تا محدود 25740 میتوانیم داشته باشیم و از آن نقطه احتمالا ادامه روند ریزشی به سمت اعداد پایین داشته باشیم.

همچنان محدوده 25300 و 25160 برای ما از دید حمایت اعداد مهمی هستن و با رفتن قیمت زیر این محدوده انتظار اصلاح بیشتر داریم.
ذکر این نکته اهمیت دارد که با توجه به شکست عدد مهم 25300 این ریزش ها حتی تا دلار زیر 20 تومان صرفا جمع شدن پتانسیل قیمت برای رویت اعداد بالا هستن و حتما با بروز رسانی بموقع چارت سعی در راهنمایی شما عزیزان داریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.