بروزرسانی تحلیل تکنیکال سهم شستا مورخ 14 تیر ماه 1400

4

بروزرسانی تحلیل تکنیکال سهم شستا

قدرت خریداران باعث شده تا مسیر اصلاحی کوتاه تر را به نظر انتخاب کند.
اگر بدون اصلاح بیشتر خود را به 15000 ریال برساند هدف 17350 ریال در تیررس خواهد بود.
سود خود را مدیریت کنید.

تحلیل از جناب آقای دکتر آقاجانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.