بروزرسانی تحلیل تکنیکال سهم شستا مورخ 22 تیر ماه 1400

4

بروزرسانی تحلیل تکنیکال سهم شستا

همانطور که در تحلیل تکنیکال قبلی شستا سهم سوگولی بورس تهران اشاره کردیم، قیمت در برخورد با محدوده مقاومتی 1400 تومان مسیر اصلاح را در پیش گرفت. دو هدف در نظر گرفته شده در برای اصلاح محدوده 1300 و 1200 تومان بود.

حال با رسیدن قیمت به محدوده 1200 تومان شاهد اردرهای نسبتا سنگین حمایتی هستیم که به نظر می‌رسد بتواند قیمت را در این محدوده حمایت کند. مقداری از فشار فروش ضعیف در این محدوده ناشی از آزاد سازی سهام ناشی از افزایش سرمایه شستا است.

در صورت حمایت شستا در محدوده 1200 می‌توان اهداف بعدی 1500 و 1800 تومان را برای موج صعودی کوتاه مدت پیش رو در نظر داشت. با اینکه بعید به نظر می‌رسد محدوده حمایتی 1200 از دست برود، اما در صورت شکست این محدوده، حمایت بعدی در قیمت حدوده 1115 تومان خواهد که حمایت قوی سهم محسوب می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.