بروزرسانی تحلیل تکنیکال سهم شستا مورخ 9 تیر 1400

6

بروزرسانی تحلیل تکنیکال سهم شستا

مسیر اصلاحی کوتاه تر را به نظر انتخاب کرده است.
اگر بدون اصلاح بیشتر خود را به 15000 ریال برساند هدف 17350 ریال در تیررس خواهد بود.

سود خود را مدیریت کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.