بروزرسانی تحلیل تکنیکال سهم شپنا در بورس ایران به تاریخ 8 شهریور ماه 1400

3

بروزرسانی تحلیل تکنیکال سهم شپنا در بورس ایران

از فارغ التحصیل آکادمی G2O
فعال کارگروه تخصصی تحلیل بورس ایران
افشین عزیز

همچنان با سهم هستیم،تیم تحلیلی تخصصی بورس آکادمی G2O مقداری به حجم خرید گذشته در روز چهارشنبه اضافه کرده اند.
۳۰٪رشد از زمان سیگنال تا کنون.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.