بروزرسانی تحلیل تکنیکال سهم فاذر در بورس ایران به تاریخ 2 شهریور 1400

6

بروزرسانی تحلیل تکنیکال سهم فاذر در بورس ایران

همان طور که عنوان شده بود سهم از محدوده1200 ریال که محدوده حمایتی مشخص شده بود برگشت و توانست مقاومت ترسیمی را بشکند
توصیه میکنیم کماکان با موقعیت خرید تا اولین تارگت مشخص شده همراهی کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.