بروزرسانی تحلیل تکنیکال سهم فنوال در بورس ایران مورخ 9 تیر 1400

9

بروزرسانی تحلیل تکتیکال سهم فنوال در بورس ایران

طبق تحلیل کارشناس ما در آکادمی G2O در مسیر سیگنال داده شده قرار دارد.

در صورت تغییر قیمت در محدوده های مشخص شده در چارت بروزرسانی جدید انجام خواهد شد.

***
بسته به سایز حساب و پلن مدیریت سرمایه خود در حرکات صعودی برداشت سود الزامی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.