بروزرسانی تحلیل تکنیکال سکه در بازار تهران مورخ 15 تیر 1400

9

بروزرسانی تحلیل تکنیکال سکه در بازار تهران

طبق تحلیل تکنیکال سکه نقدی که مورخ 8 تیر ارائه شد (به نظر در حال تکمیل ساختار هندسی ولفی محصور بین خطوط I و II است. تکمیل این ساختار در مستطیل سبز ابزاری برای ارسال قیمت به سمت اهداف زیرین خواهد بود) پیشرفت, و انتظار مارا برای نزولی که پیش بینی کردیم برآورده کرد.

تکمیل الگوی ولفی را پیش بینی میکنیم و انتظار یک صعود تا سقف الگو را میتوان نوید داد.

همچنان با بروزرسانی تحلیل تکنیکال در کنار شما خواهیم بود.

تحلیل جناب آقای دکتر آقاجانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.