بروزرسانی دلار تهران مورخ 8 تیر 1400

3

بروزرسانی دلار تهران

نسبت قدرت نسبی خریداران در تایم روزانه دلار به فروشندگان زیر محوطه مقاومتی قرار دارد.
نسبت قدرت نسبی خریداران در تایم چهار ساعته دلار به فروشندگان هم زیر محوطه مقاومتی قرار دارد.
قدرت نسبی خریداران در تایم روزانه دلار به فروشندگان در تایم یک ساعتی به نفع خریداران میچربد و هنوز از نفس نیافتاده اند.
و امکان رسیدن به 253000 ریال زیاد است. در آن قیمت قدرت فروشندگان را ارزیابی کرده و برای قطعیت شروع روند نزول تصمصیم میگیریم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.