بروزرسانی سهم خساپا در بورس ایران مورخ 9 تیر ماه 1400

13

بروزرسانی سهم خساپا در بورس ایران

طبق تحلیل روند در چارت قبلی در مسیر سیگنال داده شده قرار دارد.
در صورت تغییر قیمت در محدوده های مشخص شده در چارت بروزرسانی جدید انجام خواهد شد.

***
بسته به سایز حساب و پلن مدیریت سرمایه خود در حرکات صعودی برداشت سود الزامی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.