بروزرسانی سهم شستا در بورس ایران بتاریخ 7 تیر 1400

9

بروزرسانی سهم شستا در بورس ایران

در ۱۳۱۳۰ میشود یک پله برداشت سود داشت. هدف نهایی ۱۵۱۰ در نظر گرفته شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.