بروزرسانی سهم شستا مورخ 8 تیر 1400

6

بروزرسانی سهم شستا

از نظر تحلیلگران باشگاه پرورش مهارت های معامله گری کماکان تعهد خیلی خوبی به این سهم دیده می شود.
پس از استراحتی کوتاه 15000 هدف بعدی این سهم خواهد بود.
برای برداشت سود برنامه داشته باشید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.