بروزرسانی سهم #فاذر در بورس ایران بتاریخ 17 شهریور 1400

4

بروزرسانی سهم #فاذر در بورس ایران

همانطور که انتظار میرفت قیمت از 1276 مورد حمایت قرار گرفت و حرکت مجدد به سمت سقف قبلی را در پیش دارد
توصیه به سیو مقداری از سود روی مقاومت محدوده 1500 میشود
قیمت با اصلاح توان شکست مقاومت را دارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.