بروزرسانی سهم #فاراک در بورس ایران بتاریخ 17 شهریور 1400

7

بروزرسانی سهم #فاراک در بورس ایران

طبق تحلیلی که هفته گذشته ارسال شده بود انتظار برگشت از حمایت 1910 میرفت و قیمت توانست از 1940 حمایت بشود و مجدد حرکت به سمت سقف قبلی را ادامه بدهد
کسانیکه مجدد روی حمایت وارد خرید شده اند میتوانند روی مقاومت 2300 الی 2400 مقداری از خرید را سیو سود نمایند
بنظر میرسد قیمت توان شکست مقاومت را دارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.