بروزرسانی سهم فنوال در بورس ایران به تاریخ 2 شهریور 1400

7

بروزرسانی سهم فنوال در بورس ایران

از زمان تریگر شدن معامله تا کنون شاهد رشد۱۳ درصدی بودیم.
همچنین از سد مقاومت بسیار مهم ۲۸۰۰۰ریال را با حجم خوب و باقدرت عبور کرد.
انتظار داریم هدف ۳۲۰۰۰ ریال را لمس کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.