بروزرسانی سهم ونفت در بورس ایران مورخ 22 تیر ماه 1400

6

بروزرسانی سهم ونفت در بورس ایران

در تحلیل قبلی ونفت که توسط کارگروه تحلیل سهام بورس تهران G2O تهیه شده بود، مشاهده کردیم که قیمت توانسته بود بر یک خط روند مقاوتی میان مدت فائق آید و در محدوده 1300 تومان سیگنال خرید را برای ما صادر کرد.
حال در تقابل خریداران با فروشندگان ونفت با رسیدن به محدوده 1500-1600 تومان مجددا توانسته بر یک خط روند نزولی دیگر پیروز شود.
برای خریداران جدید می‌توان سیگنال خرید در محدوده 1500-1550 تومان برای اهداف 1800 تا 2300 صادر کرد. همچنین رعایت حد ضرر در محدوده حمایتی قوی 1300 تومانی (در صورت از دست رفتن این حمایت) الزامی است تا نفتی نشوید!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.