بروزرسانی سهم ونفت در بورس ایران مورخ 9 تیر ماه 1400

8

بروزرسانی سهم ونفت در بورس ایران

طبق تحلیل صورت گرفته توسط گروه G2O در مسیر سیگنال داده شده قرار دارد.
در صورت تغییر قیمت در محدوده های مشخص شده در چارت بروزرسانی جدید انجام خواهد شد.

***
بسته به سایز حساب و پلن مدیریت سرمایه خود در حرکات صعودی برداشت
سود الزامی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.