بروزرسانی سهم کاوه در بورس ایران مورخ 8 تیر 1400

4

بروزرسانی سهم کاوه در بورس ایران

انتظار پیشرفت در مسیر تحلیل قرار دارد.

قدرت نسبی خریدران در بازه ساعتی و روزانه بیشتر از فروشندگان به نظر میرسد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.