تحليل تكنيكالي سكه بتاريخ 11 مهر 1400

11

✍️بروزرسانی سكه

HamedAghajani

سکه کماکان در یک کانال صعودی (۱-۲) قرار دارد. اگرچه در ساختاری اصلاحی ۳-۴ هست. در این نوع از ساختارها انتظار بر شکست رو به بالای خط ۴ و ادامه روند صعودی است. مادامیکه بالای خط ۲ قرار دارد اهداف ۱۲۹۰۰ و ۱۳۶۰۰ در دسترس هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.