تحليل تكنيكال بيت كوين بتاريخ 18 مهر 1400

4

از دانش آموخته آکادمی G2O و عضو کارگروه تخصصی رمز ارزها
سرکار خانم ژیلا شیدایی عزیز
👇

بیت کوین باردیگرمی تواندبه فازصعودی خودادامه دهد واین بار ازسطح53500-54000حرکت خودرا آغازکرده وبا شکست ترند لاین صعودی وارد گام جدیدی از روند صعودی شود.مهم ترین سطوح مقاومتی57700-63200و57500خواهدبود . حداعتبار این تحلیل شکست و کلوز زیر سطح52200خواهدبود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.