تحليل تكنيكال ثنوسا بتاريخ 12 مهر 1400

14

عنوان

از فارغ التحصیل آکادمی G2O 

فعال کارگروه تخصصی تحلیل بورس ایران

افشین عزیز

نوسازی و ساختمان تهران با حفظ خط روند احتمال رشد تا ۱۰۰۰تومان را دارد.

از نظر تحلیلگر محدوده ی امن و مطمئنتر برای ریسک خرید نزدیک قیمت ۵۰۰تومان است که با خط آبی در چارت مشخص شده و حد ضرر سهم در صورت رویت اعداد قیمتی متصور در چارت محدوده ی قیمتی قرمز هست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.