تحليل تكنيكال سصوفي بتاريخ 12 مهر1400

9

از فارغ التحصیل آکادمی G2O
فعال کارگروه تخصصی تحلیل بورس ایران
افشین عزیز

سیمان صوفیان اگر نتواند سطح حمایتی حال حاضر را حفظ کند(۱۶۵۰_۱۷۵۰)به آرامی به سمت کف مثلث واگرا حرکت می کند.

درصورت حفظ سطح حمایتی دو محدوده ی مقاومتی پیش رو دارد برای رسیدن به قیمت ۲۴۰۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.