تحلیل تکنیکال انس نقره به تاریخ 14 مرداد ماه 1400 – XAGUSD

5

تحلیل تکنیکال انس نقره- XAGUSD

با توجه به تایمهای روزانه و شش ساعته پیش بینی ما ریزش نقره است. درصورت شکستن ناحیه مقاومتی ۲۵.۳۳۳ و پول بک به آن ریزش را از همیم محدوده خواهیم داشت اما در صورت صعودی شدن کوتاه مدت نقره تا محدوده مقاومتی ۲۵.۶۷۱ پیش بینی میکنیم از این محدوده ریزش را شروع کند که با بررسی شرایط بازار مجددا سیگنال صادر خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.