تحلیل تکنیکال انس نقره به تاریخ 21 مرداد ماه 1400 – XAGUSD

3

تحلیل تکنیکال انس نقره – XAGUSD

با توجه به نزولی بودن تایمهای روزانه و چهار ساعته پیش بینی ما برای ریزش از محدوده مشخص شده در چارت و سیگنال تا نقاط مشخص شده می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.