تحلیل تکنیکال داوجونز بتاریخ 22 مهر 1400

7

از فارغ التحصیل آکادمی G2O
و عضو کار گروه تخصصی کامودیتی ها و اندیسها
محسن شانظری عزیز

در تایم هفتگی روند غالب صعودی و با توجه به واگرایی بین قیمت و مومنتوم نشان از سقف های بالاتر دارد و همچنان منتظر خواهیم بود جهت کلوز تایم هفتگی و تأیید این واگرایی. در تایم روزانه رنج نزولی ولی قدرت فروشنده کاهش پیدا کرده است و در صورت شکست خطوط استاتیک و دینامیک حمایتی روند صعودی شدت بیشتری به خود خواهد گرفت. در تایم 4 ساعته رنج صعودی و با شکست خط روند مقاوتی ممنتوم ، روند صعودی شدیدتر گردید و همچنین با وقوع واگرایی بین قیمت و ممنتوم و تأییدیه آن هدف این واگرایی سقف کانال قیمتی 4 ساعته و سطح هارمونیک در عدد 35300 می باشد. در تایم یک ساعته نیز رنج صعودی و اهداف بالاتر را نشان میدهد. در نهایت با توجه به تعیین هدف قیمتی صبر برای برای ورود در قیمت مناسب برای خرید را خواهیم داشت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.