تحلیل تکنیکال دلارکد USDCAD مورخ 18 تیر 1400

4

تحلیل تکنیکال دلارکد USDCAD

مبین شفیعی عزیز از دانش آموخته های باشگاه سیرتاپیاز تحلیل تکنیکال به تحلیل دلارکد پرداخته و نقاط کلیدی و نقاط حمایت و مقاومت را معرفی کرده است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.