تحلیل تکنیکال رمزارز فانتوم به تاریخ 10 مرداد ماه 1400 (FTMUSDT)

3

تحلیل تکنیکال رمزارز فانتوم (FTMUSDT)

محدوده حماتی که در تحلیل قبل ارائه دادیم بخوبی عمل کرد و با شکست مقاومت داینامیک انتظار رسیدن قیمت به 55 سنت را داریم.

همچنان با استاپ 10 سنت در صورت وجود موقعیت خرید در تایم کوتاه مدت می توان خریدار این رمزارز بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.