تحلیل تکنیکال رمزارز محبوب کاردانو به تاریخ 18 مرداد ماه 1400 (ADA)

6

تحلیل تکنیکال رمزارز محبوب کاردانو – (ADA)

معامله ی اولی که روی کاردانو باز کردیم به هدف نشست و منتظر میمانیم که سطح مهم ۱/۴۸ هم شکسته شود و هدف بعدی خود را که عدد ۱/۷۸ ببیند
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.