تحلیل تکنیکال رمزارز TOMOCHAIN مورخ 16 تیر 1400

7

تحلیل تکنیکال رمزارز TOMOCHAIN

TOMO یک رمزارز محبوب و یک بلاکچین خیلی خوب است.

از دید تحلیل تکنیکال در قیمت 1.32 که منطقه حمایتی در تایم بلند مدت بوده بخوبی حمایت شده و در اصلاحی که در یک کانال بصورت پرچم گونه داشته بعد از خروج از کانال نزولی به سقف کانال صعودی بنفش رنگ رسیده, احتمال برگشت و پولبک به سقف کانال شکسته شده وجود دارد که میتواند فرصت خرید مناسبی باشد ولی مومنتوم(RSI) در تایم های 12ساعته و 2روزه بسیار خوب است که نوید شکست سقف کانال بنفش رنگ را میدهد.

در میان مدت احتمال سقف جدید وجود دارد.

تحلیل از جناب آقای دکتر آقاجانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.