تحلیل تکنیکال سهم افق در بورس ایران به تاریخ 10 شهریور 1400

9

تحلیل تکنیکال سهم افق در بورس ایران

از فارغ التحصیل آکادمی G2O
فعال کارگروه تخصصی تحلیل بورس ایران
پدرام عزیز

طبق تحلیل پیش رفت و حد سود زده شد.
با اصلاح شاخص وارد اصلاح شد اگر دوباره روی سطح ۶۰۰۰۰ ریال واکنش مثبت داشته باشد دوباره براساس چارت وارد خواهیم شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.