تحلیل تکنیکال سهم خساپا در بورس ایران به تاریخ 9 شهریور ماه 1400

7

تحلیل تکنیکال سهم خساپا در بورس ایران

از حسین جودتی عزیز
فارغ التحصیل آکادمی G2O
و عضو کارگروه تخصصی بورس ایران

از مقاومت 2312 ریال شروع به اصلاح کرده است.
حمایت پیشرو 2063 ریال که می تواند حمایت خوبی برای سهم باشد.
در صورت ادامه عرضه و فشار فروش میتواند تا 1914 و 1814 ریال برسد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.