تحلیل تکنیکال سهم رانفور در بورس ایران به تاریخ 2 شهریور 1400

5

تحلیل تکنیکال سهم رانفور در بورس ایران

از زمان اعلام این سهم شاهد رشد ۱۰ درصد بودیم صرفا طی دو روز متوالی کاری!
انتظار داریم ۶۸۷۰ ریال را شکسته و به سمت ۷۹۴۳ ریال حرکت کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.