تحلیل تکنیکال سهم رانفور

6

از فارغ التحصیل آکادمی G2O
فعال کارگروه تخصصی تحلیل بورس ایران
پدرام عزیز

با توجه به آنالیز کارگروه تخصصی بورس آکادمی G2O به این نتیجه رسیدیم که این سهم در شرف شکستن کانال نزولی قرار دارد و در آخرین روز معاملات بیشترین حجم نسبت به ۱۰ روز گذشته را داشته است.
با توجه به آموزه های آکادمی G2O حد ضرر را در ۵۴۰۰ ریال قرار می دهیم و براساس چارت وارد معامله خواهیم شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.