تحلیل تکنیکال سهم شپنا در بورس ایران به تاریخ 13 مرداد ماه 1400

6

تحلیل تکنیکال سهم شپنا در بورس ایران

سیگنال خرید سهم شپنا :

با تثبیت قیمت بالای محدوده ۱۲۰۰۰﷼ تا۱۲۳۰۰﷼
با حد ضرر۱۱۵۰۰﷼ میتوان وارد خرید شد.
با تثبیت در بالای محدوده ی۱۳۰۰۰ ﷼ تا ۱۳۳۰۰ ﷼می توان به حجم خرید اضافه کرد البته توصیه می شود حتما هنگام رسیدن به این محدوده وضعیت چارت سهم مجدد بررسی و شرایط برای خروج یا اجازه دادن به رشد سود و یا اضافه کردن حجم سنجیده شود.

این تحلیل تکنیکال از کار گروه تخصصی آکادمی g2o که بر روی بورس ایران کار میکنند استخراج شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.