تحلیل تکنیکال سهم فاذر در بورس ایران به تاریخ مرداد ماه 1400

6

تحلیل تکنیکال سهم فاذر در بورس ایران

سهم از لحاظ تکنیکالی در موقعیت مناسب جهت ورود به خرید در قیمت 1200 میباشد که کف حمایتی محکمی محسوب میشود.
در تایم روزانه و هفتگی قیمت از لحاظ مومنتوم نیز روی حمایت میباشد.
حد ضرر کلوز روزانه زیر قیمت 1140 ریال میباشد که حدودا 5 درصد هست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.