تحلیل تکنیکال سهم پلاست در بورس ایران بتاریخ 10 شهریور 1400

8

تحلیل تکنیکال سهم پلاست در بورس ایران

از فارغ التحصیل آکادمی G2O
فعال کارگروه تخصصی تحلیل بورس ایران
پدرام عزیز

با توجه به شرایط تکنیکالی و تابلوی بسیار خوبی که داشت تا به اینجا ۱۶ درصد سود عاید خریداران کرده است.
به مقاومت مهم ۵۵۲۷۰ ریال نزدیک شده است.
برداشت مقداری از سود فراموش نشود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.