ماتریس قدرت ارزها بتاریخ 12 مهر 1400

18

ماتریس قدرت ارزها
اختصاصی کارگروه تخصصی فارکسی آکادمی G2O

با توجه به تغییرات صورت گرفته در جدول ماتریس جفت ارزها نسبت به هفته گذشته، مناسبترین جفت ارز برای فروش پوند دلار می باشد. ضمنا با توجه به قدرت گرفتن دلار آمریکا نسبت به بقیه ارزها، برای هفته پیش رو میتوان از تحرکات دلار آمریکا نسبت به بقیه ارزها برای ورود مناسب استفاده کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.