ماتریس قدرت ارز ها بتاریخ 19 مهر 1400

12

ماتریس قدرت ارزها
اختصاصی کارگروه تخصصی فارکسی آکادمی G2O

از هفته گذشته میتوان به عنوان هفته ای پر از تغییرات در حرکت جفت ارزها نام برد. اکثر آنها صاحب ترند صعودی و یا نزولی شدند و یا جهت حرکت خود را تغییر دادند.

به عنوان مثال دلار استرالیا بیشترین تغییر مثبت در جهت حرکت صعودی را داشت و در طرف دیگر ین ژاپن صاحب بیشترین تغییرات در جهت حرکت نزولی خود شد. از طرفی دلار آمریکا نتوانست حرکت مثبت خود را ادامه دهد.
پیشنهاد ما در هفته جاری معامله روی آزی ین ژاپن است حتی میتوان یک کانتر ترند را مد نظر داشت. از طرفی حرکت دلار استرالیا در برابر دلار نیوزلند را در جهت خرید و یورو در برابر دلار استرالیا را در جهت فروش میتوان بررسی کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.