ماتریس قدرت ارز ها در بازار فارکس به تاریخ 15 شهریور 1400

3

ماتریس قدرت ارز ها در بازار فارکس

ماتریس قدرت ارزها
اختصاصی کارگروه تخصصی فارکسی آکادمی G2O

در هفته گذشته و با تغییراتی که جدول بررسی هفتگی ماتریس صورت گرفت هیچ کدام از ارزها دارای قدرت قوی در جهت صعود یا نزول نیستند. لذا جانب احتیاط در ورود به پوزیشن در این هفته در نظر گرفته شود. همچین جفت ارز خاصی برای خرید یا فروش کماکان پیشنهاد نمیگردد.
یادآوری اینکه نمره یک ارز در جدول ماتریس جفت ارزها حداقل میبایست بالای 5 یا منفی 5 باشد تا با قطعیت بتوان گفت آن ارز برای خرید یا فروش مناسب است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.