تحلیل تکنیکال انس طلا به تاریخ 29 مردادماه1400 – GOLD

4

تحلیل تکنیکال انس طلا به تاریخ 29 مرداد 1400 – GOLD

با توجه به حرکات صعودی قیمت در روزها و ساعات گذشته دو سناریو میتوانیم مد نظر داشته باشیم:
-سناریو قویتر اینکه قیمت با رسیدن به محدوده 1975-6 دلار دچار اصلاح عمیق شود.
– اما برای سناریو دوم قیمت باید بتواند سطح هارمونیک 1796دلار را شکسته و تثبیت انجام شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.